+ 420 720 040 172
penziondestna@seznam.cz
Kontaktní formulář a rezervace

Pěší turistické výlety

Vážení turisté,
nabízíme vám možnosti výletů po Dubé a nejbližším okolí. Jako výchozí bod jsme zvolili Masarykovo náměstí, na kterém je hned několik zajímavostí. V horní, západní části náměstí stojí radnice, která je stavěna v empírovém slohu z roku 1851. Uprostřed náměstí stojí sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1726. Dle některých historiků a pamětníků je pod částí náměstí jezero. A nyní již výlety. Vždy se budeme orientovat tak, že stojíme zády k radnici.

Kolem Máchadla

Z náměstí se vydáme ulicí Jana Roháče (na jih) až ke křižovatce na Rozprechtice. Vydáme se dále Nedamovskou ulicí kolem nové bytové zástavby a areálu mateřské školy až k odbočce na Máchadlo. Vodu v Máchadle střeží socha sv. Floriana z 18. století. Od Máchadla se nejprve cestou doprava a poté doleva do kopce dostaneme na rozcestí na Mlýnek, odkud zamíříme vlevo ke hřbitovu. Zde se naskytne pěkný výhled na Dubou a okolí. Je odtud vidět na vyhlídkový bod Nedvězí. Cestou okolo hřbitova dolů Českolipskou ulicí se vrátíme zpět na náměstí.

Máchadlo

Kolem Základní školy

Nyní se podíváme na severozápadní část Dubé. Od radnice zamíříme vlevo Poštovní ulicí až na roh, kde stojí bistro. Přejdeme silnici směrem ke škole, která je stavěna v neorenesančním klasicistním stylu. Na ní navazuje nová budova se školní jídelnou. V horní části Dlouhé ulice je k vidění lidová architektura. Roubené chalupy neztratily nic ze svého kouzla. Na konci ulice jdeme cestou vlevo do ulice Zahradní. Zde je většinou nová zástavba, ale máme – li poznat své městečko, nemůžeme tuto ulici vynechat. A už jsme u kostela Nalezení sv. Kříže. Jde o chráněnou památku z 18. století. Od kostela se vracíme Českolipskou ulicí k bistru a přímou ulicí Školní zpět k radnici.

Sušárna chmele

Od radnice se dáme vlevo a hned za budovou sejdeme z kopečka do ulice Požárníků. Projdeme kolem hasičské zbrojnice, která zaujme svou fasádou až k vyhořelé roubence. Před ní zahneme vpravo a po cestě dojdeme až ke zmiňované Sušárně chmele. Dubá byla proslavena svým chmelem – Dubským zelenáčem, který se právě zde, sušil. Stavba je pozoruhodná dvěma sušícími věžemi, které v současné době procházejí pozvolnou rekonstrukcí. Musíme se vrátit stejnou cestou, ale určitě to stojí za to.

Naučná stezka Dubsko – Kokořínsko

Do města Dubá, kde je výchozí i cílový bod naučné stezky, se můžete dopravit buď autem, nebo autobusem. První panel s popisem a obecnými informacemi o naučné stezce Vás čeká hned vedle autobusového nádraží, společně s turistickou mapou zdejší oblasti.

Pokud se na toto místo vrátíte ještě plni sil, vřele doporučujeme prohlídku zdejšího města. Dubá byla založena kolem r. 1300, významnou kulturní památkou tohoto místa je kostel Nalezení sv. Kříže, což je barokní stavba postavená v letech 1744 – 1760 a dále barokní sousoší Nejsvětější trojice z roku 1726. V minulosti byla Dubá známá především pěstováním chmele, konkrétně odrůdou Dubský zeleňák. Tyto časy dnes již připomíná pouze věžovitá sušárna chmele u silnice na Mšeno.

Pokud budete mít štěstí a zavítáte do Dubé v ten správný čas, čeká Vás i spousta kulturních akcí, např. v autokempu Nedamov se v polovině srpna pravidelně pořádají Mezinárodní jazzové dny.

Pár zásad pro návštěvníky

 • neničte informační tabule, aby si je mohli prohlédnout i ostatní
 • vše co si na naučnou stezku přinesete, zase odneste (odpadky okolní přírodě na kráse nepřidají)

Turistická trasa Po červené kolem Dubé

Pěší výlet nádherným okolím Dubé v délce 19 km.
Průběh trasy: Dubá * Sv. Prokop * Panská Ves * Křenov * Plešivec * Nad Mlýnkem * Dubá

Popis trasy: Celým okruhem nás bude provádět červená turistická značka. Z Dubé se vydáme na jih přes Krásný kopec a podél Rozprechtického rybníka vystoupáme na Panskou Ves. Po hřbetě se dostaneme k přírodní rezervaci Kamenný vrch, odkud pokračujeme přes rekreační oblast Nedamov k Plešivci, kde můžeme odbočit ke Kameníkově jizbě. Údolím se vracíme k osadě Mlýnek, kde máme možnost navštívit okolí kaple sv. Barbory, poté se zpět vracíme do Dubé.

Novoberštejnské zajímavosti

Sejdeme-li od sloupu Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století, který stojí u zdi zámecké obory, dolů do údolí pod zámek Nový Berštejn, uvidíme po levé straně plošinu s novostavbou roubené chalupy. Za ní se skrývá vjezd do sklepů, které patřily k novoberštejnskému pivovaru. Poslední zbytky objektu pivovaru jsou ruiny nedávno stržené budovy u cesty.

Pivo se na Novém Berštejně vařilo již dávno, koneckonců dubsko bylo chmelařskou oblastí, i když větší část chmele byla určena k prodeji. Přesto byla produkce novoberštejnského pivovaru značná. V roce 1891se vařilo 136 várek piva po 36 hektolitrech. O rok později po rekonstrukci pivovaru už celkem 5000 hektolitrů. O přestavbě “Novoperštýnského” – jak se v té době nazýval – pivovaru se dochovala zpráva od tehdejšího nájemce Františka Zvěřiny z Nymburka. Píše v ní, že pivovar převzal od vdovy po předchozím nájemci Schovánkovi v roce 1889. To mu bylo pouhých 28 let. Protože byl pivovar ve zpustošeném stavu, pustil se ihned do oprav, které právě v roce 1892 dokočil. Svůj čtyřstránkový zápis v nově přestavěných budovách uschoval. Pivovar byl 9. května 1945 bombardován a při odklízení trosek byl zápis nalezen. Zbytky pivovaru sloužili posléze dlouhé roky jako výrobna zrajících sýrů, až byly odkoupeny soukromou společností, která je nechala zchátrat docela.

Půjdeme vlevo kolem zbořeniště a po několika desítkách metrů zabočíme opět doleva na nepoužívanou lesní cestu. Po ní stoupáme vzhůru. Po levé straně si všimneme okrouhlých větracích šachet sklepů. I z jejich rozmístění máme možnost představit si rozlehlost podzemních prostor. Cesta nás dovede k zadní části ohradní zdi zámecké obory. Přes kamennou zeď se nám nabízí zase trochu jiný, ale velmi pěkný pohled na zámek, spolu s administrativní budovou zámeckého statku. Kolem starých lip půjdeme k zadnímu vjezdu do hospodářského dvora, původně náležejícího k zámku. Památkově chráněný areál hospodářského dvora je v majetku Pozemkového fondu ČR. Na průčelí chléva vpravo jsou letopočty stavebních úprav. O něco dále stojí podlouhlá budova bytů pro zaměstnance. Vlevo uvidíme bránu do dvora, která je krásnou ukázkou působivé barokní architektury. Vpravo od ní za přístavky můžeme vidět zajímavou barokní stodolu s mansardovou střechou.

Vzhledem k tomu, že hospodářský dvůr i ostatní přilehlé prostory jsou využívány podnikatelskými subjekty, nepůjdeme dále, ale vrátíme se stejnou cestou zpět do údolí.

sloup Nejsvětější trojice na Novém Berštejně

Putování za lidovou architekturou

Zájemcům o lidovou architekturu doporučuje příslušná literatura v okolí Dubé vesnickou památkovou rezervaci Lhota nebo památkovou zónu Bukovec. V obou osadách najdou turisté ucelené soubory lidových, většinou roubených, staveb, které jsou výborně zachovalé a citlivě opravené. Zajímavá původní zástavba je ale i na mnoha jiných místech, i když se do jejího sousedství často vměstnaly různorodé novostavby a ani renovace vždy nectí architektonickou čistotu lidové architektury. Možná ale tím spíše vynikne krása a důmyslnost starých chalup tam, kde zůstal zachován jejich původní vzhled. Nejsou ale zajímavé jen samy o sobě, za pozornost stojí i způsob jejich usazení v terénu. Dávní stavitelé přizpůsobovali chalupy terénním zvláštnostem, zatímco pro novou zástavbu se terén přizpůsobuje představám stavitele. Asi patnáctikilometrový výlet po červené přes Mlýnek, Nedamov, Panskou Ves, Křenov a Rozprechtice zpět do Dubé zde v PDF

Lhota

Turistická trasa Kameňák

Pěší výlet v délce 14,4 km.

Průběh trasy: Dubá * Nedamov * Panská Ves * Kamenný vrch * Dražejov * Dubá

Popis trasy: Na výlet se vydáme z Dubé po modré turistické značce, která nás dovede přes Nedamov a Panskou Ves na Kamenný vrch u Křenova. Odtud značka pokračuje souběžně s červenou na rozcestí u Kamenného vrchu. Odbočíme vpravo a půjdeme převážně lesem úsek dlouhý 5,5 km po zelené turistické značce až do Dražejova, kde zelená značka končí. Ve vsi odbočíme vpravo a po žluté turistické značce projdeme Pramenný důl s horolezeckými terény. Od Rozprechtic půjdeme po žluté souběžně s červenou až do Dubé.

Popis jednotlivých míst na trase Kameňák

 • Dubá

  Městečko Dubá leží v Dubské pahorkatině. Nejstarší zmínka o Dubé v listině krále Václava I. z roku 1253. Nejvýznamnější památkou Dubé je kostel Povýšení sv. Kříže postavený v letech 1744–60. Na náměstí barokní sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií z roku 1726, před zámeckým parkem trojhranný sloup Nejsvětější Trojice z 18. století. Mezi každoroční významné kulturní akce zde pořádané patří například Mezinárodní jazzové dny.

 • Nedamov

  Rekreační ves s přírodním koupalištěm a kempem u Černého rybníku.

 • Panská Ves

  Osada byla založena počátkem 18. století. Kaple sv. Barbory z 18. století, dnes využívána jako rekreační objekt, krásné výhledy do okolí. Detašované pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v roce 1960 zde byla vybudována ionosférická stanice – součást celosvětové pozorovací sítě.

 • Kamenný vrch u Křenova

  Přírodní památka geologického charakteru o rozloze 0,39 ha (vyhlášena r. 1991) zahrnuje vrcholovou část Kamenného vrchu (370––382 m n. m.). Skalní hřbet je tvořen převážně železitými pískovci, které vlivem zvětrávání vytváří bizarní tvary.

 • Dražejov

  Ves s lidovou architekturou, v obci kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1767.

 • Mokřady horní Liběchovky

  Přírodní rezervace o rozloze 75 hektarů s různým typem mokřadů na horním toku Liběchovky s výskytem ohrožených druhů vlhkomilných rostlin a bezobratlých živočichů.

 • Rozprechtice

  Osada u Rozprechtického rybníku, v okolí řopíky Liběchovské příčky, pozůstatky budování lehkého opevnění v letech 1937-38.

Kontaktní formulář